Cégbemutató

 

 

A társaság mintegy 18 éve 1996.09.01. családi vállalkozásként alakult meg számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői főtevékenységgel, amely alapvetően az óta sem változott.

A vállalkozás eredményes működését az is jelzi, hogy az eredeti 1 MFt-os jegyzett tőkéjét a tulajdonos 40 MFt-ra tudta növelni.

A folyamatosan magas szakmai színvonalon végzett és eredményes tevékenység lehetővé tette, hogy ma már a cég saját tulajdonú székhelyén, egy 168 négyzetméteres irodában végezze tevékenységét.

Az ügyvezető tulajdonos szakmai fejlődésével – ahogyan a könyvvizsgálói után a nemzetközi adószakértői, majd az igazságügyi könyv-, adó és járulékszakértői okleveleket is megszerezte – párhuzamosan lett egyre szerteágazóbb, az első időkben csak könyvelést végző cég tevékenysége.

A cég alapításától tartó folyamatos fejlődését, nem csak az árbevétel növekedése és az alkalmazottak számának emelkedése, hanem a társaságnak a szakmai palettán végzett egyre szerteágazóbb tevékenysége is jelzi. Először csak egyéni vállalkozók, őstermelők, mikro és kisvállalkozások könyvvezetésével foglalkozott a cég. A következő lépés volt az új cégek alapítása, könyvelése, adózási tanácsadása, adóbevallások készítése, cégek átvilágítása, majd a térségbeli nagyobb gazdasági társaságok könyvvizsgálati tevékenysége, megbízási szerződések alapján.

A társaság tulajdonos ügyvezetője úgy döntött, hogy nem csak a cégek „születésénél” kíván bábáskodni és működési életpályájuk közgazdasági támogatásánál akar közreműködni, hanem a cégek működési zavarainak, a fenyegető fizetésképtelenségi helyzetek, a csőd közeli állapotok rendezésénél, vagy ezek sikertelensége esetén a különböző fizetésképtelenségi eljárások törvényes lebonyolításánál is.

A szerzett tapasztalatok predesztinálták arra, hogy a saját tulajdonú cégét, a szükséges szakember gárdával megerősítve, családi vállalkozásként elindítsa a felszámolói névjegyzékbe történő felvételre irányuló ismételten kiírt pályázaton.

A pályázat sikeres volt, mint az honlapunkon is látható, hiszen már több felszámolási eljárás lebonyolítására is kaptunk bírósági kijelölést!

A fizetésképtelenségi eljárások lebonyolítását is támogató infrastruktúrában, a több évtizedes szakmai háttérrel rendelkező régi és új alkalmazottak kívánják kamatoztatni ebben az új tevékenységben is felhalmozott tudásukat.

 

Презентация фирмы

 

Наша компания начала свою деятельность  20 лет назад 1 сентября 1996 года с небольшого  семейного бизнеса в области  бухгалтерского учёта, аудита и консультациям по налогообложениям,

которая по сей день не изменилась.

 

Успешная работа нашей фирмы выражается и в том, что владелец смог увеличить свой начальный уставной капитал с 1 млн до 40 млн форинтов.

 

Высокий уровень квалифицированной и результативной работы позволил компании продолжать свою деятельность уже в собственном офисе размером в 168 кв.м.

 

Владелец фирмы постоянно повышая свою квалификацию после диплома аудитора получил дипломы международного налогового консультанта и юридического налогового эксперта ,благодаря чему деятельность аудиторской  фирмы значительно расширилась.

 

Непрерывное профессиональное развитие компании с начала её образования говорит не только о росте доходов и увеличении штата сотрудников, но и о расширении профессиональной палитры  её деятельности. Сначала компания занималась  только бухгалтерией индивидуальных предпринимателей, производителей сырья, крупных и малых предприятий. Следующим шагом стала помощь в регистрации новых фирм, бухгалтерский учет, налоговый консалтинг, подготовка налоговых деклараций, скрининг компаний и  аудиторская деятельность крупных компаний на основе агентских договоров.

 

Владелец и руководитель компании принял решение заниматься не только созданием новых фирм, оказывая им всяческую помощь в решении экономических вопросов, но и их проблемами, такими как угроза неплатёжеспособности и  назревающего банкротства ,а также в случае безуспешного разрешении этих проблем их правовым регулированием.

 

Накопленный опыт предопределил дальнейшее решение нашей частной аудиторской фирмы организовать предприятие семейного бизнеса, и сформировав команду профессионалов принять участие в тендере на  деятельность по ликвидации фирм.

 

Тендер был выигран, информация об этом есть на нашем сайте, таким образом мы уже получили большое количество судебных заявок на проведение процедур по ликвидации фирм.

 

Созданная нами инфраструктура даёт возможность фирме заниматься проблемами банкротства отдельных предприятий, а работникам нашей фирмы приумножать свой многолетний профессиональный опыт на этом новом поприще.

 

Company Profile

The company has been started about 18 years ago, 09/01/1996, as a family business. The main activities are accounting, auditing and tax consultancy, which is basically not changed since then.

It indicates the successful operation of the company that the original registered capital of 1 million HUF was able to increase to 40 million HUF by the owner.

The contiguous professional and successful work made the owner possible to have its own headquarter, that is a 168 m2 office.

After the manager’s professional development – as she became an auditor after earned international tax experts and auditors in judicial and tax expertise diplomas – the company has become increasingly diverse in parallel.

The company’s development can be indicated by an increase in revenues and number of employees and the increasing number of diversified. At first the company dealt with only bookkeeping for individual entrepreneurs, primary producers and micro enterprises. The next step was the creation of new firms, accounting, and tax advice, preparation of tax returns, screening larger companies in the company’s region and auditing activities on the basis of agency contracts.

The owner manager of the company has decided to not only stand in the companies ‘birth’ and support them, but also when a company became bankrupt and solve the insolvency problems.

The experience gained and hiring the necessary skilled staff predestined to announce a proposal for the insolvency register.

The application was successful, as can be seen on our website, because we have been conducting a number of judicial liquidation selection.

The company has many employees who have decades of professional background and also new skilled employees and together they form a good professional and skilled team to support the insolvency proceedings.